ThuisFrontTeam

Comments: Geen comments

Missie TFT
Als Thuis Front Team (TFT) hebben we ervoor gekozen om onze eigen missie te omschrijven. Deze luidt als volgt: ‘Door gebed en praktische ondersteuning een brug slaan tussen Wouter en Maaike en hun achterban’. We staan ten dienste van Wouter en Maaike en ten dienste van u als achterban. U kunt heldere informatievoorziening van ons verwachten, concrete gebedspunten en een eerlijke weergave van de bediening die God aan Wouter en Maaike gaat geven.

Samenstelling TFT
Het TFT bestaat op dit moment uit zes personen. We zijn dankbaar voor de goede sfeer en de constructieve samenwerking, maar vier leden is een wat smalle basis. We zijn dus op zoek naar uitbreiding met in ieder geval twee en liefst drie mensen. Er staan ook nog twee belangrijke taken open binnen het TFT: de PR en de coördinatie gebedsondersteuning. Het zou kunnen dat u dit leest en dat God in uw hart een verlangen legt om op deze manier het werk dat Wouter & Maaike hopen te doen te gaan ondersteunen. We kunnen u zeggen dat het prachtig ‘werk’ is! Natuurlijk kost het tijd, maar u krijgt er ook veel voor terug.

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van de TFT via tft@toorren.net

Laat een bericht achter

Je kunt de volgende HTML tags en attributes gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.